Všeobecne záväzné nariadenia
DátumNázovPopisPríloha
16.12.2023Zásady hospodárenia s majetkom obcecc900_Zásady hospodárenia s majetkom obce Prosačov.pdf
16.12.2023VZN 4/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpadyf047b_VZN 4-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
16.12.2023VZN 3/2023 o poskytovaní sociálnej pôžičkyca832_VZN 3-2023 o poskytovaní socialnej pôžičky.pdf
16.12.2023VZN 2/2023 o miestnych poplatkochb3231_VZN 2-2023 o miestnych poplatkoch.pdf
30.11.2023Návrh VZN o miestnych daniach z nehnuteľnostieb7f4_Návrh VZN o miestnych daniach z nehnuteľnosti.pdf
30.11.2023Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady2661c_Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
20.11.2023Smernica o používaní platobných kariet382f7_Smernica o používaní platobných kariet.pdf
20.11.2023Návrh VZN o poskytovaní socialnej pôžičky35eac_Návrh VZN o poskytovaní soc. pôžičky.pdf
20.11.2023Návrh VZN o miestnych poplatkochd9dce_Návrh VZN o miestnych poplatkoch.pdf
13.07.2023VZN o poskytovaní dotáciía23eb_VZN Prosačov 12023.pdf
26.06.2023Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 1/20231dcc7_Návrh VZN 12023.pdf
13.02.2023Návrh VZN8907d_VZN.pdf
04.04.2021Program rozvoja obce Prosačov na roky 2020 - 20304cb6f_obec_Prosačov_PRO.pdf
04.04.2021VZN 2/2020 o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce Prosačovb754f_1VšZN 2 - sociálna pôžička.pdf
04.04.2021VZN 1/2020 prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom smútkuaf398_VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska Prosačov 2020-6.pdf
04.04.2021Návrh VZN 22019 o vymedzení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov9a9f7_Návrh VZN 22019 volebné plagáty.pdf
04.04.2021VZN č. 1/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Prosačov - schválené 8.12.2019f5efc_VZN 12019 miestene referendum.pdf
04.04.2021Návrh VZN 12019 o organizácii miestneho referenda v obci Prosačov4181d_Návrh VZN 12019 miestene referendum.pdf
04.04.2021VZN 4/2008 o chove a držaní psov32f05_VZN Obce Prosačov 42008 o chove a držaní psov.pdf
04.04.2021VZN 3/2011 o miestnych poplatkochb5836_VZN Obce Prosačov 32011 miestne poplatky.pdf