Všeobecne záväzné nariadenia
DátumNázovPopisPríloha
13.07.2023VZN o poskytovaní dotáciía23eb_VZN Prosačov 12023.pdf
26.06.2023Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 1/20231dcc7_Návrh VZN 12023.pdf
13.02.2023Návrh VZN8907d_VZN.pdf
04.04.2021Program rozvoja obce Prosačov na roky 2020 - 20304cb6f_obec_Prosačov_PRO.pdf
04.04.2021VZN 2/2020 o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce Prosačovb754f_1VšZN 2 - sociálna pôžička.pdf
04.04.2021VZN 1/2020 prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom smútkuaf398_VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska Prosačov 2020-6.pdf
04.04.2021Návrh VZN 22019 o vymedzení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov9a9f7_Návrh VZN 22019 volebné plagáty.pdf
04.04.2021VZN č. 1/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Prosačov - schválené 8.12.2019f5efc_VZN 12019 miestene referendum.pdf
04.04.2021Návrh VZN 12019 o organizácii miestneho referenda v obci Prosačov4181d_Návrh VZN 12019 miestene referendum.pdf
04.04.2021VZN 4/2008 o chove a držaní psov32f05_VZN Obce Prosačov 42008 o chove a držaní psov.pdf
04.04.2021VZN 3/2011 o miestnych poplatkochb5836_VZN Obce Prosačov 32011 miestne poplatky.pdf
04.04.2021 VZN 4/2013 Fond oprávc24c7_VZN Obce Prosačov 42013 Fond opráv.pdf
04.04.2021VZN 5/2013 Zásady hospodárenia.pdf041c3_ZASADY-Dobré č.2-2012-hospodárenia-s-MAJETKOM-OBCE-schvalene.pdf
04.04.2021 VZN 1/2015 o miestnych daniach5a7e9_VZN Obce Prosačov 12015 - miestne dane.pdf
04.04.2021VZN 2/2015 o miestnom poplatkubcbc9_VZN Obce Prosačov 22015 o miestnych poplatkoch za odpad.pdf
04.04.2021 VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi8c525_VZN Obce Prosačov 12016 o nakladaní s odpadmi.pdf