Verejné obstarávanie
DátumNázovPopisPríloha
12.05.2021Verejné obstarávanie na zákazku be77e_Príloha č.5 - Projektová dokumentácia.zipbe77e_Príloha č.3 - Zadanie - Výkaz výmer.xlsbe77e_Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.docbe77e_Výzva na predloženie ponuky - Vodovod Prosačov (Stavebné práce).pdfbe77e_Príloha č.4 - Návrh Zmluvy o dielo.docxbe77e_Príloha č.2 - Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky.doc
31.03.2021Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - Vodovod Prosačov - zverejnené 31.03.202142459_Oznámenie o zrušení VO na zverejnenie-3.pdf
09.11.2020Verejné obstarávanie na zákazku "Vodovod Prosačov" - Vysvetlenie súťažných podkladov - zverejnené 9.11.20204b618_Vysvetlenie_súťažných_podkladov.pdf
30.10.2020Verejné obstarávanie na zákazku "Vodovod Prosačov" - výzva na predkladanie ponúk - zverejnené 30.10.2020159d9_Informacia_o_zverejneni_vyzvy_na_predkladanie_ponuk.docx.zip