Obecné zastupiteľstvo

Vladislav David - zástupca starostu obce

Ján David - poslanec obecného zastupiteľstva

Jozef Horváth - poslanec obecného zastupiteľstva

Martin Digoň - poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Ján Gača- poslanec obecného zastupiteľstva 


Mgr. Ján Molitoris
- hlavný kontrolór obce