Obecné zastupiteľstvo

Vlastimil David - zástupca starostu obce

Vladislav David - poslanec obecného zastupiteľstva

Jan David - poslanec obecného zastupiteľstva

Jozef Horvath - poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr.Magdaléna Jakubčová- poslanec obecného zastupiteľstva 


Mgr. Ján Molitoris
- hlavný kontrolór obce