Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Zmluva o bežnom účte na dotácie VÚB - zverejnená 7.10.202007.10.202007.10.202096a32_Zmluva o bežnom účte na dotácie - VÚB.pdfViac
Kúpno-predajná zmluva DREVIV s.r.o., Lada - zverejnená 25.9.202025.09.202025.09.202032b5e_Kúpno-predajná zmluva DREVIV-2.pdfViac
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - zverejnená 9.9.202009.09.202009.09.2020c8eef_Zmluva_o_AČ_obce (1).pdfViac
Zmluva o dielo č. 01.07/2020 - KAMTEL, s.r.o., Kendice - kamerový systém - zverejnené 15.7.202015.07.202015.07.2020f020f_Zmluva o dielo č. 001.072020 - KAMTEL.pdfViac
innogy Slovensko s.r.o. - dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu04.04.202002.04.20207a0a1_innogy - dodátok k zmluve.pdfViac
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu - FÚRA s.r.o. 04.04.202004.04.202040e2e_Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu - FÚRA .pdfViac
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 270/2019/00 - MV SR, OU Prešov - kamerový systém04.04.202004.04.2020fe488_Dodatok č. l k Zmluve č. 270201900 - MV SR, OU Prešov.pdfViac
Zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní pohrebiska - Milan Groško - MGP04.04.202004.04.20209552b_Zmluva o poskytovaní služieb č. 14-2020 - Milan Groško.pdfViac
Zmluva o dielo - Milan Groško - MGP 04.04.202004.04.20202dd67_Zmluva o dielo č. 3-2020 - Milan Groško.pdfViac
Zmluva OZÓN Hanušovce, a.s. - zneškodňovanie odpadu skládkovaním04.04.202004.04.202059af6_OZÓN Hanušovce, a.s..pdfViac
Zmluva DPO SR04.04.202004.04.20204d6c8_Zmluva DPO SR.pdfViac
Zmluva o poskytnutí dotácie z MV SR - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice04.04.202004.04.202051e4e_Zmluva o poskytnutí dotácie z MV SR.pdfViac
Kúpna zmluva - AUREL KUDIČ - D.A.K.04.04.202004.04.20200931c_Kúpna zmluva - AUREL KUDIČ - D.A.K.pdfViac
Dohoda č. 19/40/012/55 s ÚPSVaR04.04.202004.04.202051a0f_Dohoda č. 194001255 s ÚPSVaR - § 12.pdfViac
Zmluva MV SR, OÚ Prešov - kamerový systém04.04.202004.04.2020b89c0_Zmluva - MV SR, OÚ Prešov - kamerový systém.pdfViac
Zmluva o nájme - TORNADONET, s.r.o.04.04.202004.04.2020fc5ca_Zmluva o nájme - TORNADONET, s.r.o..pdfViac
Dohoda o zriadení spoločného školského úradu04.04.202004.04.2020cfc0c_Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu.pdfViac
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 20191129004.04.202004.04.202027e4b_Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov.pdfViac
Zmluva o zriadení vecného bremena 04.04.202004.04.2020affa5_Zmluva o zriadení vecného bremena.pdfViac
Zmluva o dielo - Modernizácia verejného osvetlenia04.04.202004.04.2020d26c7_Zmluva o dielo - Modernizácia verejného osvetlenia.pdfViac