Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Zmluva o bežnom účte na dotácie - VÚB04.04.202004.04.202031721_Zmluva o o bežnom účte na dotácie.pdfViac
Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka - 04.04.202004.04.202038029_Zmluva o posúpení práv a povinnosti stavebníka - Vodovod.pdfViac
Dohoda č. 194050J14 s ÚPSVaR - § 50J04.04.202004.04.20205a867_Dohoda č. 194050J14 s ÚPSVaR - § 50 J.pdfViac
Dohoda č. 194052A73 s ÚPSVaR - § 52a04.04.202004.04.20207b3b8_Dohoda č. 194052A73 s ÚPSVaR - § 52a.pdfViac
Dohoda č. 1840012035 s ÚPSVaR - § 1204.04.202004.04.2020587a0_Dohoda č. 1840012035 s ÚPSVaR - § 12.pdfViac
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - PP PROTECT s.r.o.04.04.202004.04.2020ee3c7_Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - PP PROTECT s.r.o.pdfViac
Zmluva - Obecný podnik služieb Bystré04.04.202004.04.20209d170_Zmluva Obecný podnik Bystré.pdfViac
Zmluva o výpožičke - MV SR04.04.202004.04.202026542_Zmluva o výpožička MV SR.pdfViac
Dohoda s ÚPSVaR § 1004.04.202004.04.2020bdc23_Dohoda s ÚPSVaR § 10.pdfViac
Dohoda s ÚPSVaR - aktivačná činnosť § 5204.04.202004.04.202069662_Dohoda s UPSVaR.pdfViac
Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 9/2018 - STELL s.r.o. Vranov n/T04.04.202004.04.2020dea33_Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 92018.pdfViac
Zmluva o dielo č. 9/2018 - STELL s.r.o. Vranov n/T04.04.202004.04.2020616a8_Zmluva o dielo (2).pdfViac
innogy Slovensko s.r.o. Dodatok k zmluve.04.04.202004.04.202014d68_innogy Slovensko s.r.o. dodátok k zmluve.pdfViac
Zmluva o dielo PP PROTECT s.r.o.04.04.202004.04.2020c60d4_Zmluva o dielo PP PROTECT s.r.o.pdfViac
Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO04.04.202004.04.202071f5f_Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO.pdfViac
Dohoda s ÚPSVaR - § 50j.pdf04.04.202004.04.202001198_Dohoda s ÚPSVaR - § 50j.pdfViac
Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy04.04.202004.04.202039fcc_Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy.pdfViac
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 30.04.200304.04.202004.04.202053d57_Dodatok_stavebný_úrad.pdfViac
Kúpna zmluva - Michaela Ondečková04.04.202004.04.2020af4aa_Kúpna zmluva - Michaela Ondečková.pdfViac
Zmluva o dielo č. 03/08/2019 - Rekonštrukcia Domu nádeje30.08.201930.08.201970cc6_Zmluva_o_dielo_3_8_2019.pdfViac