Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Náplň práce MOPS15.03.202415.03.20247bdc9_náplň_práce_MOPS.pdf
Upozornenie VSD13.03.202413.03.20243aa8c_Upozornenie VSD.pdf
Súťažné ponuky OVS08.03.202408.03.2024fc197_Súťažné ponuky OVS.pdf
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže-prenájom poľnohospodárskych pozemkov24.01.202423.02.2024d668d_Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže-prenájom poľnohospodárskch pozemkov.pdf
Verejná vyhláška09.02.202409.02.2024568ce_Rozvodná sieť rad 1.pdf
Verejná vyhláška09.02.202409.02.20244d0a8_SO 07.2-zasobný rad 2 a rozvodná sieť Ďurďoš.pdf
Verejná vyhláška09.02.202409.02.2024f321b_Bodové prepojenie prív. radu SO 03.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 202408.01.202408.01.20244c4d1_Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2024.pdf
Schválený rozpočet rok 2024-výdaj16.12.202316.12.2023bcb93_Schválený rozpočet rok 2024-výdaj.pdf
Schválený rozpočet rok 2024-príjmy16.12.202316.12.2023528a7_Schválený rozpočet rok 2024-príjmy.pdf
Návrh rozpočtu obce Prosačov na r. 2024 a r.2025-2026 -Výdaj30.11.202314.12.2023Návrh rozpočtu obce Prosačov na rok 2024 a roky 2025-2026- výdaj6ca8e_Návrh rozpočtu na r. 2024 a r. 2025-2026- výdavky.pdf
Návrh rozpočtu obce Prosačov na r. 2024 a r.2025-2026 -Príjmy30.11.202314.12.2023Návrh rozpočtu obce Prosačov na rok 2024 a roky 2025-2026- príjem8ef16_Návrh rozpočtu na r. 2024 a r.2025-2026 -Príjmy.pdf
Čo robbiť keď zaznie siréna16.10.202316.10.2023a3a10_Čo_urobiť_keď_zaznie_siréna.pdf
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK 2021-203007.09.202330.09.2023408be_Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK.pdf
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021-203007.09.202330.09.2023244ba_Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021-203.pdf
Pozvánka09.12.202220.12.2022Pozvánkacb517_
Pozvánka na prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM 202330.11.202204.12.2022Pozvánka na prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM 2023828c3_20221130_184434.jpg
Návrh rozpočtu obce Prosačov na r. 2022 a r. 2023-2024 - Výdavky16.11.202103.12.2021Návrh rozpočtu obce Prosačov na r. 2022 a r. 2023-2024 - Výdavky8d53b_Návrh rozpočtu - výdavky.pdf
Návrh rozpočtu obce Prosačov na r. 2022 a r. 2023-2024 - Príjmy16.11.202103.12.2021Návrh rozpočtu obce Prosačov na r. 2022 a r. 2023-2024 - Príjmy91dc3_Návrh rozpočtu - príjmy.pdf