Číslo zmluvy23/40/054/1460
NázovDohoda z ÚPsVR
Dátum zverejnenia28.06.2023
Dátum uzavretia23.06.2023
DodávateľÚPsVR
Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
24/40/054/1025Dohoda o ukončení Dohody 24/40/054/102518.06.202417.06.2024ÚPsVR732be_Dohoda o ukončení dohody 24400541025.pdfViac
24/40/054/1025Dohoda z ÚPsVR08.06.202430.05.2024ÚPsVR9632a_Dohoda 24400541025.pdfViac
5190065456Poistná zmluva 06.04.202408.03.2024Komunálna poisťovňa04c77_Poistná zmluva č. 5190065456.pdfViac
1/2024Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku05.04.202420.03.2024ÚPsVR1a6a6_Dodatok č.1 k dohode 244005444.pdfViac
24/40/054/44Dohoda z ÚPsVR05.04.202420.03.2024ÚPsVR6ced6_Dohoda č.244005444 PUPN 2.pdfViac
1424493Dotácia pre DHZO05.04.202405.04.2024Dobrovoľná požiarná ochrana SR05741_Zmluva č.1424 493 DPO SR.pdfViac
2024/124Zmluva o poskytnutí dotácie23.02.202416.02.2024Ministerstvo financií SR9c9cb_Zmluva o poskytnutí dotácie.pdfViac
1/2024Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov05.02.202430.01.2024Michal Kaňuk - SHR64a7b_Zmluva_o_nájme_poľnohospodárskych_pozemkov_celá_výmera...pdfViac
696/2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJL8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Prosačov23.01.202418.01.2024Úrad vlády SR3c656_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č.401406DJL8 - Miestne občianske a preventívne služby v obci Prosačov.pdfViac
KRHZ-PO-VO-447-044/2023Darovacia zmluva30.11.202329.11.2023862cc_Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-447-044-2023.pdfViac
23/40/010/21Dohoda z ÚPsVR30.11.202321.11.2023ÚPsVR05ce8_Dohoda z UPsVR.pdfViac
1/2024Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi23.11.202323.11.2023728fc_Dodatok č.1 2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdfViac
2/2023Zmluva o návratnej finančnej výpomoci30.10.202327.10.20230a88c_Zmluva o fin. výpomoci.pdfViac
696/14/2023Zmluva o výkone správy verejného vodovodu17.10.202317.10.2023VVS, a.s.8ece5_Zmluva s VVS Košice.pdfViac
1Zmluva o poskytovaní audítorských služieb11.10.202311.10.2023AUDIT-CONSULT SD, s.r.oa4899_Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.pdfViac
5190063409Poistná zmluva 02.10.202329.09.2023Komunálna poisťovňa03b28_Poistná zmluva 5190063409.pdfViac
23/40/054/1597Dohoda z ÚPsVR28.09.202325.09.2023ÚPsVR3fa40_Dohoda 23400541597.pdfViac
1/2023Dohoda o poskytnutí dotácie11.09.202311.09.2023Obec Prosačov0660c_Zmluva 12023 o poskytnutí finančnej dotácie.pdfViac
DOH_SEP_IMRK2-2020-003675Dohoda o mimoriadnom ukončení o poskytnutí NFP28.07.202325.07.2023b4d92_Dohoda o mimor.ukončeni NFP.pdfViac
RA-SNCA/20200836Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať24.07.202326.06.2023NASESe86ed_Zmluva o používaní kvalif. certifikátu pre elektr. pečať.pdfViac