Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Dodatok k dohode CUET13.07.202310.07.2023Dobrá obec s.r.o5c8f1_Dodatok k dohode CUET.pdfViac
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.34/2022/Mo10.07.202327.06.2023MONTRÚR s.r.o. Košice8c437_Dohoda oukončení zmluvy o dielo č. 342022Mo.pdfViac
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.03/08/201910.07.202323.06.2023Kaping s.r.o. Prešov28311_Dohoda o ukončeni zml.uvy o dielo č.03082019.pdfViac
5190062877Poistná zmluva 03.07.202330.06.2023Komunálna poisťovňa40a16_Poistná zmluva č. 5190062877.pdfViac
23/40/054/1460Dohoda z ÚPsVR28.06.202323.06.2023ÚPsVRb37f6_Dohoda 23400541460.pdfViac
1423509Dotácia pre DHZO09.05.202304.05.2023Dobrovoľná požiarná ochrana SR0f65c_DPO SR.pdfViac
5190059716Poistná zmluva 27.03.202315.03.2023Komunálna poisťovňa7e8c0_Poistná zmluva č. 5190059716.pdfViac
5190059715Poistná zmluva 27.03.202315.03.2023Komunálna poisťovňab9511_Poistná zmluva 5190059715.pdfViac
23/40/054/217Dohoda z ÚPsVR27.03.202322.03.2023ÚPsVRab60b_Dohoda 2340054217 op.č.2.pdfViac
23/40/054/256Dohoda z ÚPsVR27.03.202321.03.2023ÚPsVRee32c_Dohoda 2340054256.pdfViac
Kúpno-predajná zmluva20.03.202316.03.2023Dreviv s.r.od9359_Kúpno-predajná zmluva.pdfViac
5190058629Poistná zmluva 28.02.202327.01.2023Komunálna poisťovňaff8ac_Poistná zmluva č.5190058629.pdfViac
2023045Zmluva o zverejňovaní dokumentov na CUET16.02.202315.02.2023Dobrá obec s.r.o92c21_Zmluva-Dobrá obec.pdfViac
23/40/054/52Dohoda z ÚPsVR31.01.202327.01.2023ÚPsVRf7392_Dohoda 234005452 Op. č.2.pdfViac
23/40/054/52Dohoda z ÚPsVR31.01.202327.01.2023ÚPsVR3fef0_Dohoda 234005452 Op. č.2.pdfViac
Dodatok 1/23Dodatok 1/2023 - FURA s.r.o. Košice29.11.202228.11.2022FÚRA s.r.o.f7da4_Dodatok 1-23 - FÚRA s.r.o. Košice.pdfViac
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo - Stavebné úpravy hasičskej zbrojniceDODATOK č. 1 k Zmluve o dielo - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice24.11.202221.11.2022Staon Okna s.r.o., Vranov nad Topľou 52006_Dodadok č. 1 k Zmluve o dielo - Staon Okna s.r.o.pdfViac
DODATOK č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003369DODATOK č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-00336924.10.202212.10.2022Ministerstvo vnútra SR6ad7a_Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003369.pdfViac
Zmluva o dielo č. 34/202/MoZmluva o dielo č. 34/202/Mo03.10.202203.10.2022MONTRÚR s.r.o. Košicea326e_Zmluva o dielo č. 342022Mo - MONTRÚR s.r.o Košice.pdfViac
KRHZ-PO-VO-282-034/2022Darovacia zmluva04.08.202207.06.2022Ministerstvo vnútra SR2b98e_Darovacia zmluva - IVECO.pdfViac