Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
DODATOK č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003369DODATOK č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-00336924.10.202212.10.2022Ministerstvo vnútra SR6ad7a_Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003369.pdfViac
Zmluva o dielo č. 34/202/MoZmluva o dielo č. 34/202/Mo03.10.202203.10.2022MONTRÚR s.r.o. Košicea326e_Zmluva o dielo č. 342022Mo - MONTRÚR s.r.o Košice.pdfViac
KRHZ-PO-VO-282-034/2022Darovacia zmluva04.08.202207.06.2022Ministerstvo vnútra SR2b98e_Darovacia zmluva - IVECO.pdfViac
ZML-3-63/2021-230Darovacia zmluva21.06.202223.03.2022Štatistický úrad SR8087d_Darovacia zmluva - ŠÚ SR.pdfViac
Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice31.05.202230.05.2022Staon Okna s.r.o., Vranov nad Topľou 1fb5f_Zmluva o dielo - Staon Okna s.r.o., Vranov nad Topľou.pdfViac
1422 480Dotácia pre DHZO10.05.202209.05.2022Dobrovoľná požiarna ochrana SRce1c9_Zmluva č. 1422 480 - DPO SR.pdfViac
5190057476Poistná zmluva - úrazové poistenie04.05.202229.04.2022Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1535d_Poistná zmluva - úrazové poistenie.pdfViac
22/40/054/135Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby27.04.202222.04.2022ÚPSVaR Vranov n/Tb584b_Dohoda s ÚPSVaR § 54 ods.1 a.pdfViac
309070Y645Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y64526.04.202229.03.2022Pôdohospodárska platobná agentúra46682_Zmluva o poskytnutí fin.príspevku - PPA.pdfViac
Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov01.03.202201.03.2022Kaping s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešova863d_Zmluva o dielo - Kaping s.r.o., Prešov.pdfViac
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 20.09.202118.02.202217.02.2022SCHOTT, s.r.o., Orechová 6 , Bardejov - Bardejovská Nová Ves 28463_Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo.pdfViac
Príloha č. 3Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 23.06.202031.12.202131.12.2021FÚRA s,r,o., SNP 77, 044 42 Rozhanovcead0c1_Príloha č. 3 k Zmluve - FÚRA s.r.o. Rozhanovce.pdfViac
Dodatok 1/2022Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi31.12.202130.12.2021FÚRA s,r,o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce0a9e6_Dodatok 1-2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti naklada.pdfViac
Zmluva č. 1730/2021Zmluva č. 1730/2021 o poskytnutí dotácie na projekt "Oprava miestnej komunikácie v obci Prosačov"30.12.202120.12.2021Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRc3e5c_Zmluva č. 1739-2021 o poskytnutí dotácie na projekt.pdfViac
21/40/012/24Dohoda č. 21/40/012/24 - ÚPSVaR Vranov n/T16.12.202101.12.2021ÚPSVaR Vranov nad Topľou182d5_Dohoda č. 21-40-012-24.pdfViac
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 30.04.2003Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 30.04.200315.12.202115.12.202134dc1_Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo d.pdfViac
Dohoda č. 21/40/010/50 s ÚPSVaR Vranov n/T02.12.202102.12.2021ÚPSVaR Vranov n/T557a5_Dohoda s ÚPSVaR § 10.pdfViac
Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbu "Vodovod Prosačov"10.11.202110.11.2021JADOZ s.r.o., Duklianskych hrdinov 2723/15A, Vranov n/Ta8fc8_Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbu Vodovod Prosačov.pdfViac
Zmluva č. ZLP-VT-2021-0490 - prevod výpočtovej techniky05.11.202104.11.2021DEUS, Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava091d5_Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdfViac
Zmluva o dielo č. 1/2021 - Vodovod Prosačov21.09.202120.09.2021SCHOTT, s.r.o., Orechová 6 , Bardejov - Bardejovská Nová Ves 85183_Zmluva o dielo - SCHOTT, s.r.o., Bardejov.pdfViac